کورس طراحی و دیزاین

کلاس طی 4 جلسه برگزار خواهد شد، همراه با ارائه 3 مدرک بین اللملی، تاریخ دقیق کلاس بعد از تکمیل ظرفیت داخل گروه مربوط  اعلام خواهد شد.

این کورس ۴ جلسه از صبح تا عصر میباشد. همراه با تمرین و تکرار داخل کلاس

موارد اموزشی:
گلهای ابرنگی
آرت دکورهاشامل،امبره،پنیری،
اثرانگشت،طراحی خطی،ونزلیا
ژستوو
هارمونی
گل 3d,4d
زدن صحیح فرنچ

هزینه کورس این دوره آموزشی 3 میلیون تومان میباشد.

دوره ها

کورس مانیکور و ژل

کلاس طی دو روز برگزار میشه به همراه تمرین و تکرار هنرجو داخل کلاس موارد آموزش : آموزش شناخت ساختمان ناخن، آموزش شناخت پوست، آموزش

ثبت نام
انواع ژل‌های ناخن

کورس طراحی و دیزاین

کلاس طی 4 جلسه برگزار خواهد شد، همراه با ارائه 3 مدرک بین اللملی، تاریخ دقیق کلاس بعد از تکمیل ظرفیت داخل گروه مربوط  اعلام

ثبت نام
آدرس(Required)