آکادمی ملیکا درخشانی

افتخار این را دارد تا با برگزاری ده ها دوره تربیت مدرس در شهر های مختلف ایران تاثیری هر چند کوچک در صنعت ناخن داشته باشد

گالری کلاس ها

افتخارات آکادمی